A-Z KONSTRUKSION
Home | Rreth nesh | Partneret | Kontaktoni

 

 


     
AL
IT
 
 objekt, durres

 


te dhenat e objektit


Godine banimi dhe sherbimi 6 kate mbi toke dhe nje kat nentoke.Siperfaqja e sheshit te ndertimit 234.5 m2, siperfaqja e ndertimit 1422 m2
Miratuar me vendim te KRRT Bashkise Durres, vendim nr. 4 date 15.09.2009.
Investitor Shoqeria A-Z Konstruksion.
Lagja nr.2 Rr. 24 Maji Durres.

 

 

 

@ 2010 Azkonstruksion, Durres Albania.Te gjitha te drejta te rezervuara.       By azdesign