A-Z KONSTRUKSION
Home | Rreth nesh | Partneret | Kontaktoni

 

 


     
AL
IT
 
 Objekti i shoqeriseShoqeria e Ndertimit

A-Z Konstruksion eshte themeluar ne vitin 2004 me vendim te Gjykates Tirane.
Shoqeria ka si objekt te veprimtarise:

Projektim, Supervizim, Zbatim ne fushen e ndertimeve, Ndertime
Civile-Industriale, Rruge, Kanalizime, Ujesjellesa, GodinaBanimi, Impiante Prodhimi per Materiale Ndertimi, Import-Eksport te materialeve te ndertimit.
   

 AZ-KONSTRUKSION - 10 vjet eksperience -
 

@ 2010 Azkonstruksion, Durres Albania.Te gjitha te drejta te rezervuara.       By azdesign